เพราะความบังเอิญนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ "เพียงพบ" กันที่ "พอลลีน" คุณก็อาจจะได้พบกับเครื่องประดับที่สวยเด่นและมีเอกลักษณ์เสมือนดั่งว่าเราได้สร้างสรรค์มาเป็นพิเศษสำหรับคุณและคนที่คุณรัก Paullene Jewelry ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 3

At "Paullene Jewelry", we create The Beautiful Ornaments Uniquely that you might find Special piece of ornament Coincidentally for Yourself and The One You Love. www.paullene.com, Paullene Jewelry, 3rd.floor, CentralPlaza Rama 3