พอลลีนมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า คณะกรรมการโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ได้ดำเนินการลงความเห็นว่า "พอลลีน" มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการตามที่ทางคณะกรรมการกำหนด พร้อมมอบสัญญลักษณ์ "SHA" และบันทึก "พอลลีน" ลงในรายชื่อร้านค้าที่มีสุขอนามัยที่ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตบอกกล่าวและเชิญชวนท่านมาเลือกสรรเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี ได้ที่ "พอลลีน" เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 3 แล้วพบกันนะคะ