"พอลลีน" เริ่มต้นมาจากความรักและความผูกพัน ที่ครอบครัวของดิฉันเริ่มทำเครื่องประดับ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 โดยคุณวิชิต และคุณจุรีพร ชุติชัยศักดา คุณพ่อและคุณแม่ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างที่เคารพรักของดิฉัน ทำให้ดิฉันได้ซึมซับแนวทางในการดำเนินธุรกิจจากท่านมา ตั้งแต่ยังเล็ก และเริ่ม "พอลลีน" เมื่อต้นปี พ.ศ.2545 ในที่สุด

เป็นเพราะดิฉันรักการออกแบบและการวาดภาพ ที่ "พอลลีน" แห่งนี้ จึงเต็มไปด้วยเครื่องประดับที่ผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ ความรัก และความผูกพันของดิฉัน ที่บรรจงถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานเพื่อมอบให้กับลูกค้าทุกท่าน ดิฉันใช้อัญมณีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลก ผ่านการตรวจสอบตามหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ บวกกับประสบการณ์เรื่องงานช่าง ที่ดิฉันได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อและคุณแม่มาตั้งแต่เล็ก ทำให้ดิฉันสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของท่าน ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่มีคุณค่า จากใจผู้ผลิตถึงมือของผู้รับได้อย่างภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้

“Paullene” was started from my family’s love in our own jewelry business which was established in 1962 by my parents, Mr. Wichit and Mrs. Jureeporn Chutichaisakda. They were my dearest esteemed role models from whom I had learned business since I was young until I finally launched “Paullene” in early 2002. As I always have a passion for design and drawing, “Paullene” is thus full of jewelry from my own love and creativity that I want to deliver to my customers. All gemstones are certified by world’s leading institutes and are fully tested in accordance to the gemological criteria. Thanks to the craft experience passed on from my parents I have since been able to proudly fulfill their ambition in creating top quality jewelry, delivered with love and care from the creator to the wearers.

For me, a piece of jewelry is not only a decorative item that adorns and beautifies the body of the wearers. However, jewelry also represents the hidden artistry, the art that is reflected through the drawing lines that symbolize a feeling of love and joy, or imitate the sophistication of nature.

สำหรับดิฉันแล้ว เครื่องประดับมิได้เป็นเพียงของตกแต่งเรือนร่างให้ดูสวย เด่น และสะดุดตาเท่านั้น หากยังบ่งบอกถึงศิลปะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ศิลปะที่สะท้อนผ่านลายเส้นที่แสดงออกถึงความโรแมนติก ความรักความผูกพัน ความสนุกสนานร่าเริง หรือแม้แต่ลายเส้นที่เลียนแบบความซับซ้อนของธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกถ่ายทอด และหล่อหลอมขึ้นเป็นชิ้นงานน้อยใหญ่จากปลายดินสอของดิฉัน เพื่อสรรสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้สวมใส่โดยเฉพาะ เพราะแต่ละแบบมีเพียงหนึ่งเดียว

จนถึงปัจจุบันนี้ "พอลลีน" ก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ และยึดมั่นที่จะสร้างสรรค์เครื่องประดับที่มีคุณภาพต่อไป ถึงแม้ว่าดิฉันจะรู้อยู่เต็มหัวใจ ว่าการเป็น "ผู้คิด" ย่อมต้องทำงานหนักกว่าการเป็นผู้ลอกเลียนแบบมากมายนัก แต่ดิฉันก็ภูมิใจที่ได้คิดและถ่ายทอดงานทุกชิ้นผ่านปลายดินสอของดิฉัน ความรักอันเล็กน้อยเพียงเท่านี้ อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับดิฉันแล้ว มันช่างเป็นความรักที่ประเมินค่าไม่ได้ ขอขอบคุณในความไว้วางใจ ที่ดิฉันและครอบครัวของดิฉัน ได้รับจากลูกค้าทุกท่านมากว่าครึ่งศตวรรษ และขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างที่เคารพรักในชีวิตของดิฉัน

All these lines form into a small and large designs created by myself; they will be then displayed on the jewelry pieces that are unique for the wearers as there is only one of each style. Until today, “Paullene” is still full of determination and commitment to continue creating a quality piece of jewelry. Though I also realize that being "original" requires a lot more hard work than producing a copy one, I am proud to create every piece of work from the tips of my pencils.

This modest scale of affection may sound too mundane; however, for me it is an immeasurable level of my affection. I am thankful to the customers’s trust in my family and myself that has lasted for more than half a century and I feel gratitude toward my parents who were my admirable role models.