Designed by

Paullene

ความสุขของดิฉัน คือการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และผลิตเครื่องประดับทุกชิ้นของ "พอลลีน" ด้วยความรัก และความใส่ใจทั้งหมดที่ดิฉันมี เพื่อส่งมอบงานที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า รอยยิ้มและความพึงพอใจที่ดิฉันได้รับจากลูกค้าทุกท่านนั้น ทำให้ดิฉันลืมเบื้องหลังของการทำงาน ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันสลับซับซ้อนไปจนหมดสิ้น

งานแต่ละชิ้นของดิฉัน เริ่มต้นจากการคัดเลือกเพชรและอัญมณีชนิดต่างๆ ที่มีคุณลักษณะของความเป็นอัญมณีที่ดี ตามหลักของอัญมณีศาสตร์ โดยมีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันชั้นนำของโลก อาทิเช่น GIA เป็นเครื่องยืนยันถึงความเพียบพร้อมของอัญมณีแต่ละชิ้นที่จะนำมาใช้ จากนั้น ดิฉันจึงค่อยๆบรรจงถ่ายทอดความงดงาม ที่ปรากฏอยู่ในมโนภาพของดิฉัน ผ่านปลายดินสอชิ้นแล้วชิ้นเล่าด้วยตัวของดิฉันเอง งานของดิฉันจึงมีที่มาที่ไป และมีเรื่องราวที่แฝงอยู่ในทุกซอกทุกมุมของแต่ละชิ้นงานเสมอ

My happiness is to bring creativity into the design and production process of each and every of "Paullene" jewelry with love and care and to deliver a perfect piece of creation to my customers. The satisfactory smiles from customers help completely erase the memory of much sophisticated and detailed hard work.

Each of the jewelry starts from the process of selecting good quality diamonds and gemstones according to the gemological criteria; there are certificates of quality from world’s leading institutes such as GIA to certify the perfect quality of each gemstone. I will then carefully sketch the picture of beauty that I have in mind on the paper, one by one. There is thus always a story behind each piece of work.

เครื่องประดับบางชิ้น ก็สื่อถึงความสุนทรีย์ของบทเพลงจังหวะต่างๆ บางชิ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่มเย็น ความสงบนิ่ง และความสลับซับซ้อนของธรรมชาติ บ้างก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความอ่อนโยนของความรัก ที่คู่รักมีให้แก่กันและกัน สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ที่ดิฉันได้มอบไว้ ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย นั่นก็คือ การตรวจสอบความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของงานทุกชิ้นอย่างเข้มงวดก่อนถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

เครื่องประดับที่สร้างจาก “ความคิดสร้างสรรค์” ของดิฉันเองนั้น บางแบบก็อาจจะดูธรรมดาบ้าง ไม่ธรรมดาบ้างสลับกันไป หากแต่เป็นความรักที่ได้ผลิตงานทุกชิ้นบนความตั้งใจให้แก่ลูกค้า เพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นความสุขอย่างที่สุดแล้ว

Some pieces of jewelry echo the aesthetic of musical rhythms; others reflect the sense of peace, calmness, and sophistication of nature; yet some others represent the warmth and serenity of love between lovers. All these show the meticulous attention that I put into each and every process of production, from the start to the final process which is the quality control that requires a complete check of every piece before delivering to customers.

The jewelry pieces created from my own “creativity” may have both ordinary and extraordinary designs; however, the fulfilled love from creating each of them for my customers have brought me the greatest happiness.