Storytelling

 

พอลลีนภูมิใจที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า พอลลีน ชั้น 3 เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับป้องกันไวรัส COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พอลลีนดีใจที่ได้บริการทุกท่านมาจนถึงทุกวันนี้ เหนือสิ่งอื่นใดคือความสุขใจที่ได้ส่งมอบเครื่องประดับที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเข้มงวดจนได้รับมาตรฐานในการส่งมอบอนามัยที่ดีแด่ทุกท่านที่มาเยือนพอลลีนแห่งนี้ แวะมาเซ็นทรัลพระราม 3 เมื่อใด อย่าลืมแวะทักทายพอลลีนนะคะ ร้านเปิดตั้งแต่ 1 กันยายน เป็นต้นไปค่ะ Paullene's proudly to inform you that Paullene, 3th.floor, Central Rama3 has successfully passed COVID-19 Protection Criteria Test according to The Department of Health My delightful to service you until today has brought me to unendlingly produce Quality and Unique Ornaments, meanwhile my devotion to continuously sanitize my shop has been rewarded in order to confident your next visit. Look forward to welcoming you again whenever you come to Central Rama3 See you from September 1 onward

 

พอลลีนมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า คณะกรรมการโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ได้ดำเนินการลงความเห็นว่า "พอลลีน" มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการตามที่ทางคณะกรรมการกำหนด พร้อมมอบสัญญลักษณ์ "SHA" และบันทึก "พอลลีน" ลงในรายชื่อร้านค้าที่มีสุขอนามัยที่ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตบอกกล่าวและเชิญชวนท่านมาเลือกสรรเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี ได้ที่ "พอลลีน" เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 3 แล้วพบกันนะคะ

 

เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา เราจึงตั้งใจผลิตสินค้าเพียงแบบละ 1 ชิ้น เพื่อให้คุณโดดเด่นและไม่ซ้ำใคร พบกันได้ที่ พอลลีน เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 3 Because you are the important person for us, we then intentionally produce One-Of-A-Kind ornament to shine your Beauty and Uniqueness. Cordially invite you to Paullene Jewelry , 3rd.floor, CentralPlaza Rama 3