Storytelling

ทันทีที่คุณก้าวเข้ามาใน 'พอลลีน' พรมั่นใจว่า 'พอลลีน' จะไม่เหมือนร้านเครื่องประดับทั่วไปที่คุณเคยเจอ พรตั้งใจปั้น 'พอลลีน' ขึ้นมา โดยใช้ประสบการณ์ที่มีมายาวนานของครอบครัว และความรู้ที่พรฝึกฝนมาเพื่อด้านนี้โดยเฉพาะ และทุกสัดส่วนของผลงานที่เกิดขึ้น ล้วนมีเรื่องราวในตัวของมัน

สำหรับพรแล้ว การสร้างสรรค์เครื่องประดับขึ้นมาในแต่ละชิ้น จะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเวลาทำงานเท่านั้นนะคะ มันเกิดขึ้นตลอดเวลาที่พรใช้ชีวิต ไม่ว่าพรจะเห็นอะไร พรก็สามารถดึงโยงเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานได้เสมอ เพราะพรเชื่อเสมอว่า ขอบเขตของการทำงาน เกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่บนโลก

พรจะเป็นคนเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ด้วยตัวของพรเอง ออกแบบเอง และตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงาน ด้วยตัวของพรเองทุกครั้ง สำหรับงานสั่งทำ ถ้าคุณมีแบบที่คุณชอบ คุณก็สามารถนำมาให้พรผลิตได้ตามนั้น หรือจะให้พรออกแบบก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ตามปกติแล้ว พรก็จะผลิตงานใหม่ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งจะมีแค่ หนึ่งแบบ หนึ่งชิ้นเท่านั้น เพราะหน้าที่ของพร คือการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับความคาดหวังของคุณให้มากที่สุด

ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น จึงต้องอาศัยการพูดคุยกัน เมื่อคุณยิ้ม นั่นคือสัญญาณที่ดี เมื่อเราเข้าใจกัน นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง เส้นโค้งที่เกิดขึ้น รอยต่อที่บรรจบกัน ถูกร้อยเรียงเชื่อมโยงเข้าหากัน จนเป็นภาพร่างที่สวยและสมบูรณ์ สำหรับพร พรจะจินตนาการภาพของผู้สวมใส่ขณะที่พรออกแบบ และจะต้องมั่นใจว่า ทุกขั้นตอน ผ่านขบวนการผลิตที่ดีที่สุด

พรผลิตชิ้นงานออกมาเพียงชิ้นเดียว ดังนั้น เครื่องประดับที่คุณเลือกใส่ จึงถูกผลิตขึ้นมาเพื่อคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น ตัวคุณเองเป็นหนึ่งเดียวบนโลกนี้ฉันใด คุณก็จะไม่พบเครื่องประดับแบบเดียวกันเป็นชิ้นที่สอง ณ ที่แห่งนี้ฉันนั้น

Earth created the most precious gem we all falling in love, Brain initiated the unique design characterize your personality, Heart integrated the beautiful gift of nature and dedicated ability, Created for you especially, whose your identity is my beloved responsibility

Heart tiny muscular organ but accumulating the greatest power of affection & responsibility in driving my beloved work to achieve the nearest point of my customers' expectations cause I always believe that my customers' hearts and mine are the same one. For the upcoming Valentine's Day, cordially invite you to my showroom and allow me to be your personal jewelry assistant in selecting the heart-touching-diamond ornaments from My Own Production to The One You Love at Paullene, 3rd. floor, Central Rama3.